Cho đến ngày hôm nay may hut bui

Sách tôi ngày càng nhiều, Vừa rồi, tôi lại dùng một số tiển điên dại – vì tôi chưa tin tưỏng vào sự tự do của. Tò nhật báo Wall Street đầu tiên rơi vào tav tôi chậm một tháng.

Tôi có nó như có giá trị của một cái vãn bằng. Nếu tôi trồ về Los Angeles đê định cư hẳn ỏ đó, thì chắc chắn đời tôi chang cờn ra gì.

Hốì hận sẽ máy phát điện đấy tôi, không sốm thì mliộn, đến rượu máy phát điện chè, ma túy. gái điếm và cặn bã của xă hội Downtown. Tôi sẽ trỏ thành kẻ lang thang, nghiện ngập và nhắc mãi nhắc hoài những câu noi, những mảnh hoài niệm xa xữa. Tôi sọ* dần dà tôi sẽ hóa. điên mất.

Chỉnh nỗi lo sợ nơm nớp ấy lại làm tôi yên trí: vì những ngưòi hóa điên không baò giờ CÒ1Ĩ ý thức.

Tôi sơ, ‘chò nên tôi suy luận, cho nên vẫn yên ôn!
À? tôi. quên không kế các bạn nghe rang tôi đã rao bán ngôi nhà của Angie ỏ Beverley Hill.

Tôi đòi một cái giá rất cao. Cho đến ngày hôm nay. chang ai buồn hỏi đến. Tôi đành để cho Philip ỏ cho đến khi nào có người mua. Philip đã được thừa máy rửa xe kế một số tiền năm mươi ngàn đôla, tôi ghi tròn cho anh một trăm máy rửa xe ngàn. Philip sống một mình trong ngòi nhà vối con chó Niel. Con Niel bị bệnh sái khớp ỏ háng và bát đầu đi khập khiễng. Lần sau cùng tôi trỏ lạụ nó vẫn nhìn tôi bằng con mắt hằn học. Nó có lý của may hut bui nó may hut bui .

Leave a Reply