Hiệu suất Extension BKPPP Ít suất tai iwin

ĐIỆN mở rộng và thực hiện an ninh lương thực Extension (BKPPP) Nam Barito đánh giá vẫn còn ít nhiều hiệu quả khi làm việc trong lĩnh vực này.tai iwin 

tai iwin

Các tác động là tác động vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn xa mong đợi, và để đạt được thức ăn tự túc.tai iwin
Các điều kiện không được từ chối bởi Trưởng BKPPP Kalteng, Sutrisno trở thành người dẫn chương trình tại cùng một thời gian thu thập mở rộng điều hành toàn bộ Barsel trong Buntok, Thứ Ba 8 Tháng ba, 2016.tai iwin

tai iwin
Ông nhấn mạnh rằng phần mở rộng đã được đưa ra một kiến ​​thức để được cường độ cao hơn và sáng tạo trong lĩnh vực này.
“Điều này là để các sản phẩm an ninh lương thực của chúng ta được tăng lên, do đó cũng cho nền kinh tế của người dân cũng tăng lên,” ông nói.
BKPPP đầu Barsel, Rosdaassoqa cho biết các hoạt động họp mở rộng này là một trong những chương trình công tác năm 2016.

Leave a Reply