không biết chơi vua bài bị gọi là lỗi thời

không biết chơi vua bài bị gọi là lỗi thời đó là phát ngôn gây sock của bộ trưởng giao dục khi nói về game. thực sự mà nói vua bài đã quá nở rộ và khiến cho ai không biết chơi đúng là lạc hậu

Báo dáo, tiểu đội phó Hải; Cúc chạy theo tiến đoàn trương Hòa, mắt nhìn đãm đăm lèn lá cờ. hai vua bài chân cứ ríu lại, lúc lúc Ịại lúi (‘húi vấp. Mọi người lên đến chân cột cờ. Cúc ngứa mặt uhìn lá vua bài cờ mênh mông, hứng lấy luồng gió mạnh lùa qua mặt và nước mắt lại rưng rưng.

vua bai1

Cúc lấy băng vô trùng băng lại vết thương cho tiểu đội phó Hái, một mảnh rốc-két vừa dính ồơ vào bắp tay trái anh. Thấy Cúc vừa băng vừa nhìn lên lá cờ, Hái hỏi: Cô đã thấy lá cờ nào to và đẹp như thế chưa? Thưa anh, rồi .

Hải nghi hoặc nhìn Cúc, tưởng cô gái muôn làm cho anh cụt hứng. Buộc nút băng xong, Cúc kể: Em có vua bài android một đứa bạn ở vùng quê, năm đó em theo nó về làng, về tối hôm trước thì sáng hôm sau lính quận với nghĩa quân dồn câ làng ra đình. Tụi lính vua bài android hằm hè như vừa bị ai đấm vô mặt. Ra tới đình làng thì điều đầu tiên khiến em chú ý là Hết, cả mọi người đều ngửa cô nhìn lên.

vua bai 2

Đôi mắt họ vừa lo lắng vừa như cười thầm vậy anh. Theo mắt họ, em nhận ra lá cờ. Lá cờ đang phấp phới trên ngọn dương trước đình làng. Đó là câv dương già nhất và cao nhất làng bạn em. Bọn lính sắp ngang ngứa đàn ông đàn bà đê đánh đến toe roi song để kháo ai đã dám cả gan treo la cờ cộng sản. Máu vãng tung tóe ra- khắp sân đình nhưng chẳng có ai khai ra người  DÒNG SÔNG PHÁNG LẶNÕI cắm cờ. Mà chăc chắn là đắ có vài ba người, người gác người trèo mà, trong đám dán hôm đố đã tham gia. Không khảo được, tụi lính dong súng bắn thê nào mà ngôi sao bay mất. Có lẽ lâu ngày chỉ khâu mục ra chứ làm sao tụi hắn bắn trúng từng đường chỉ phải không anh. Nhưng gió căng cờ ra và bầu trời thế năm cánh ánh sáng vô chỗ ngôi sao vàng vừa mất. Ngôi sao đó làm sao tụi hắn bắn nát được, mà trèo lên ngay hạ xuống thì sờ có mìn. Ngôi vua bài java sao xê dịch khắp bốn hướng trời theo từng cơn gió trở. Lá cờ nớ, em còn nhố như in, đã bạc rồi và nó chỉ to bằng một vuông vải thôi anh. Nhưng hôm ấy vua bài java  em thấy nó đỏ rực và to vô chừng như choán hết cả trời ‘ làng bạn em .

Leave a Reply