Lụa, giấy dó và các đặc sản khác như quế hồi, ruộng bậc thang

Tỉ như cửa hàng thuốc lào Diên Thái, có mỗi một bà khách đương lựa mua mấy tấm lụa vân. Được tiếng là bán hàng kỹ, hàng tốt, nên nhiều quý bà Kẻ Chợ thường tìm đến hiệu Diên Thái, kén mua lu
lụa. Có khách mua hàng, bà Gả Giai mỏ hai cánh cửa tủ đứng, phía sau lưng, lấy mấy tấm hàng cho khách lựa chọn. Nhìn bề ngoài, thấy công việc buôn bốn tơ lụa của nhà Diên Thái có vẻ nhỏ nhặt, cò con.

Nhưng có len trên gác, mới thấy, cả lớp nhà ngoài chất đầy nhũng kiện, những bì tơ lụa mộc được đóng sẵn, chỉ.

* Triều đình nhà Nguyễn, với chủ trương: “Nông vi bản”, chỉ chú trọng nghề làm ruộng, được cho là nghề căn. Thương nghiệp bị coi là nghề ngọn, không được khuyến khích. Riêng đối vỏi ngoại thương, triều đình giành độc quyền xuất nhập cảng. Mỗi năm vài lần, nhà vua sai quân đem đưồng phèn, đường cát, tơ lụa, giấy dó và các đặc sản khác như quế hồi,. v. đưa sang Tàu và vài xứ láng giềng, mà hồi ấy đã thành thuộc địa của mấy nước Tây u, để đổi lấy đồ sứ,.

Các quan phải đem hàng xuất cảng, đều là những vị phạm lỗi nặng, phải đi “hiệu lực” để lập công, chuộc. Thời đó, vượt biển chỉ có thuyền buồm, gặp sóng to gió cả, lật thuyền, mất mạng là thường. Ngoài ra, hàng ruộng bậc thang năm, ruộng bậc thang nhà vua vẫn lệnh cho quan Bắc thành nhò cánh buôn Tàu nhập gấm, vóc, nhiễu, ngược lại, cho phép dân.

Kẻ Chợ, được quan lại Bắc thành thu nhận, thanh toán tiền ngay. Nhưng quan Tổng trấn Bắc thành không lo được tơ lụa nội địa, tứ đại đỉnh đèo cùng các sản vật khác tứ đại đỉnh đèo cho chuyên về của cánh thương.

Họ không thể bỏ công sức, thòi gian tìm đến từng gia đình trồng dâu nuôi tằm ở Xù, Gạ , hoặc nhà dân làm nghề. Họ phải giao thiệp vối hiệu Diên mù cang chải Thái, là nơi lúc nào cũng có đủ hàng, chất lượng mù cang chải lại đảm bảo. *
Hỉ Hỉ
Khách mua the lụa đi khỏi, bà cả Giai vừa bưốc vào gian nhà trong, lập tức tiếng chào mòi nổi lên rộn. Lúc nãy bà Cả bận bán hàng, chúng tôi chưa kịp mồi! Xin vô phép!
I Không dám, xin mòi các cụ, các ông xơi rượu thực. – Lần nào ra, bà cả cũng thết chúng tôi món thịt quay, quay khéo quá, bì cứ giòn tan! Lại được những củ kiệu trong.

Leave a Reply