Dạy con em nhân dân phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Mẹ không có ý cấm đoán hoặc can thiệp vào tình cảm riẽng của con, mà chi mong con luu ý đến thày mẹ và gia đình. Dòi thày mẹ dã phải chịu đựng không ít những đíôu cay đắng rồi con ạ!Lan đã sà vào lòng mẹ mà khóc núc nỏ. Cổ nghẹn ngào nói: Sau khi tư biệt mc, Lan dã đi thẳng ra ga mà không hồ nghĩ đến chuyện sẽ gặp Phong nữa.

Một tay xách chiếc làn, bôn trong đựng mấy thứ thức ãn khô, còn một tay bê thúng com nắm khá nặng, vừa di bà Lệ Chi. Dã gần ba tháng trôi qua, ông Nam vẫn chưa đuọc tha, tin tức mà bà hy vọng từ bôn Pháp vẫn biệt tăm. Ngưòi ta cũng dã cho bà nghỉ dạy học ò lóp mẫu giáo, vì không thể để vợ một ngưòi tù đi dạy con em nhân dân. Lưong hưu của ông Nam cũng không đưọc lĩnh nữa. Cả nhà chỉ giá bảo hiểm ô tô trông vào giá bảo hiểm ô tô lưong của Thanh Hà không thể nào đủ. Hàng ngày Trúc đã phải xuống Phà Đen bốc vác thuê, nhưng cũng bữa đực bữa cái. May thuê dạo này cũng hết việc, bà đành phải xông ra chọ.

Nhò có bà Toàn, bà mẹ liệt sĩ, dẫn dắt, hàng ngày bà nấu com nắm lại thành từng nắm, kèm theo muối vừng, muối. Công việc cực nhọc này tuy chẳng thu nhập đưọc bao nhiêu nhưng cũng giúp cho bà trang trài mọi vicc cần chi tiêu trong gia. Nắng đâ bắt đàu hoi gắt. Bà Chi đang vội di nhanh dế còn kịp bữa ăn trưa của ngưòi đi chợ, bỗng có tiếng gọi:Ai như bà Chi phải không?Bà Chi. Bà giáo Liôn đã gần bảy mươi, dầu tóc bạc pho, dáng ngưòi cao lón nhưng vẫn còn tinh nhanh hoạt bát.

Trước kia bà đã từng dạy phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô ỏ trưòng Bưỏi) sau dạy khoa Pháp văn ỏ truòng Dại phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô học sư phạm của ta. Bà đă về hưu mấy năm nay. Hiện bà dang cùng một số bạn bò mỏ lóp dạy ngoại ngữ tại nhà.

Thanh Hà cũng đã tùng học vói bà. Bà giáo Liên di sang bôn này dưòng nhìn bà Chi mua bảo hiểm ô tô ái ngại nói:Tròi oi, chị mua bảo hiểm ô tô cũng phải xông ra chợ kia à? Sức chị xốc vác. Bà giáo Liên nói:Này, chị sang dạy giúp tôi một số giò tiếng Pháp cho lóp A.

Leave a Reply