ứng dụng zalo để chát với bạn bè ở xa một cách nhanh nhất

ứng dụng zalo để chát với bạn bè ở xa một cách nhanh nhất các bạn hãy tải ngay về điện thoại di động hoạc mát tính laptop để bạn có thể chát một cách nhanh nhất

>> Để được tư vấn kỹ lưỡng về những vấn đề sơn nhà các bạn cần Click hare ngay

gặp b con rạch trẻn đuòngg ứng dụn zalo hành quân đếa gỉổng cỏ lác. Nhiều chiếc xuổng ứng dụng zalo ghe bị chim. Đàn bá và trè con kêu cứu trẻn mặt niróc. Nhung chẳng £Ó ai cứu họ. Những chiếc xuổng ghe di sau, nhận chìm đẩu họ xuống hrót tóỉ. Nhỉệu ngubi chốc dà niưn đuoi (láy ktnh rúi.I lrén n nhà cừu ps nghệt. Hắtt hết h nhh bí mỉ cho §f§mÚ6 1 những lún tr/?l l>Ángl« cất VỘI vổ cúữ nhồng ngưỉi tu nhlổu tỉnh ỉy miền TAy kéo dỗn thiính ítm. miều ngồi nhi ílrt bíé ỈỆ ngim ịỊỆI MịCuM trt (i/it nhau, bốnự hể nhíM éạy ấọt theo  kinh. Chỉng hiết họ chạy vổ Mịt, Xtn VÁO 44 chung ủií Hpp rá nhfrntf chiến ĩ của ta cAm âúng. DAn chạy vuựt lởn bộ dộí. Thĩnh thoảng vốn con những tíếng ếúng nổ va những loạt ỉíôn thanh bán bổng lên trbí. KhỗnỊỊ rb tiếng mn% cúa tũ hay của bọn phản dộng, Trong tinh hình rối ren này, bọn phán dộng làm sao tập hợp duực lực 1 uợng dáữh lại to Cbn vổ phía ta, làm HHO phân biệt được HÌ IÃ d/in, ai lã ỉục luợng vỗ trang phản dộng trong dạo Hba Háo ma cỉánhChung tội đA đến (ỉia danh Láng Lỉnh, cái día danh chát chtỉn sự huyền bí của tôn giáo lẫn sự ghé

ung dung zalo

 

tởm vể tồi ác của bọn phản zalo  dộng trong dạo Hoa Hảo, Dòng kính đen ngôn  đuóí triri dẻm, zalo ánh lửa dố rực của nhõng ngôi nhã dang boc cháy. Ghe xuổng của tín dẩ Hoa Hảo bây giơ đả đọng ỉạỉ vồ bít hêt dòng kinh. Nhiểu nguội thây chúng tôi, bỏ ghe trèo qua ghe khác chạy. Chúng tối không đi được nửa. Chín Khương lịnh cho trung dội chín mốt lôn bừ. Chúng tồi ỉuổn qua nhũng chỉêc ghe bò không cặp vào bến. Chỗ chúng tôi ghé xtiổng hầu như không con nhà. Các ỉán trại bằng ỉá đà cháy sạch. Mấy ngôi nhà lọp tôn sập xuống. Khói bốc lên mù mịt Sáu Trung ỉa ỉón:Tiểu đội một di kiếm doanh trại bọn v5 trang Hba Hảo pghenỉ

ung dung zalo

ê Chất “dạ” lên một tiếng. Sáu Trung zalo app cho tôi và Tiêu Lang đi với tiểu dội một.zalo app Chiíng tôi lôn bờ, vuựt qua mây ngôi nhà đang cháy. Hoi nóng bốc lôn rát nguìri. Sau dốy nhà cháy có mấy nguòi đàn bà ngồi ôm nhau khc nức nở. Thầy chứng tôi, biết bộ đội Việt Minh, họ buông ra lạy lìa lịa:- Xin cẩc đùng giết tụi tôi, iụi tôi làn bà. Mày nguưi cấm súog đánh các ông cỉft chạy hết rổi. Chất quát to:Bọn chứng nó chạy đi đâu?Một nguừì đàn bà chí tay ra đầu đòng kinhDạ! Họ chay về phía này nề!Đi về đâu?Bà nói giọng run rẩy:Dạ… DạL Không biết.Chái lại quát:Doanh trại của bọn chúng ờ đâu?Một cô gái trê nằm sau lung đám phụ Dữ, đứng lên chỉ tay ra san ỉtmg:Dng noi tập trung của bọn phân dộng trọng đạo Hoa Hảo. Không hiếu vỉ sao

Tải game hoa qua nổi giận về máy cùng với công ty Hoàng Giang

Tải game hoa qua nổi giận về máy nhang tay nên các bạn trẻ game hay lắm đấy tải về chơi nó srx có nhiều điều đặc biệt trong game

>> Tìm hiểu ngay công ty sơn hà lớn nhất và đảm bảo nhất thị trường

nơi tập trung tín  đồ Hòa  Tải game hoa qua nổi giận về máyHảo từ các tỉnh mỉển Tây về. Tôí hỏi Tiêu Tải game hoa qua nổi giận về máy Lang. Anh hình như còn bục mình với Chất, nói:Mẩy cẩn biết Láng Lính để làm gì? Đi thi sẽ tới. Gặp bọn phản động thỉ đánh.Hoi trưóc để hình dung con đuòng vậy mà!ơ vùng này cái chắc là di qua nhiều kính rạch chớ có gi mà hình dung.Đợi cho trung dội mưòi và mười hai đi cách xa khoảng nửa cày sổ, Sáu Trung lịnh cho trung đội lên đubng.Haí hôm rồi, mải lo chiến đấu, tôi chẳng có dịp nhìn dòng kinh ợ phía sau lưng.Dóng kinh thật lằ bính di. Mặt tri)i đă lên ngang dầu, dội ũắng xuống gay gắt. Dòng kinh thẳng tấp phản chiếu ánh nắng táng loáng. Hai bén bử kính không có nhà. Con b xa hon nữa, đẩữ kia đong kính, mặt nuóc trắng xóữ ị rỗng như một luôi gưom bạc chạc thảng váo chán tĩòir NểíLI khổng cổ xác ligứơí chết nắm trên trận địa, ai bảo bôn bờ kinh thgyih binh này dă ’y ra đánh nhau ác liệt mà cùng hết sức đau buồn. Anh em chiến ứ thay phiên nhau chềo xuồng và ăn com, Chúng tôi đi pÃỉ theo những dong kính, hết dbng kinh này đến dong kinh khác những đong kinh không lớn lắm mà chúng tôi không biết tên. Nhung Tiêu Lang nói: “Những đong kinh đó sề đua chúng ta dấn Láng Linh”

Đến chiều tối, chúng tôi mói di vào một tai game pikachu ve may con rạch nhò. Hai bên bờ tai game pikachu ve may rạch dầy cây cối và nhà dân nhưng không có một bóng ngubi. Chắc chắn họ đã chạy về Láng Linh, về cái rọ cuối cùng của bọn phản dộng.Từ phía đông vọng lại tiếng súng nhung ở xa lắm, nghe từng chập, dứt quãng. Đại đ gội Sơn Hà truy kích địch chạy đuòng bộ chăng? Cấp trên cho biết cuộc hành quân càn quét lực ỉuọng võ trang phản động trong đạo Hoa Hảo lần này lớn lãm. Ngoài nhũng đơn vị càn quét ở tả ngạn sông Hậu còn có những don vị càn quét ờ hữu ngạn. Tiếng súng vọng lạĩ đó là tiếng súng cùa đại đội Son Hà hay của lực ỉuọng hửu ngạn.ặt troi sắp lặn. Qua nhũng khoảng vuờn trông ở bơ rạch, dây Bảy Núi hiện ra xanh rìra. Chân trbi rực hồng, vể phía nam Bảy Núi mây cuộn mây trăng xoăn ỉạì vọt ỉên txiri cao. Trên bầu tròi, noi chúng tôi đang đi, tùng bẩy diêc xám bay ngang qua đầu.Dần dỉệc cuối cùng cất tiếng kêu đang lúc hoầng hỏn buỏng xuống. Chúng đi kiếm ân b dầu có bắt đuọc nhiều cá không mà tiếng kèn nghe quá u buồn.

 Tải game hoa qua nổi giận về máy

Tíèu Lang giỏ com ra ăn và mòi lôi: tai opera mini ve may Chéo di Tần, rối thay nhau chềo. tai opera mini ve may Đi cái kiểu này chẳng biết chùng nào mói duợc nghỉ.Tôi chưa dóĩ. – Tòi nói: – Để tội chềo cho.Dổag chi chiến sĩ cheo lái dể tôi thay cheo đến ăn cơm vói Tiêu Lang. Không biết lụt binh b dầu mà đổn vẻ đoạn rạchTiêu Lang nổi;Có le cùa đaI đột chỉn mươi hay của dại dội Son Hà (tong đấỉìh Láng Linh.Nghe súng nổ gần, mọi ngubi hăng hái hắn lổn, Không ai nói uì, tất cả các xuồng đểu chẹo mạnh tói.Tnróc một chúng tôi lủa bùng lên sổng rực. Ánh lủa chiếu đò dòng kinh. Chúng tôi di thêm một đoạn nữa, thì nghe ngoài tiếng súng, bây giơ dỗ thua thớt, còn có tiếng ổn ào của nhiềụ nguòi chen chúc nhaiL Sáu Trung giục các xuổng.Đến Láng Linh rói, anh em oíỉ Chẹo mau lên!Đổng chí chiến sĩ ăn xong lện thay tôi chềo. Các xuồng củatrung đội xnubi một thi nhau chèo nhanh tói. Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa thì ợ đằng xa hiện ỉên một cảnh thật hải hùng. Hàng ngào nguòi, có lê là hằng chục ngàn nguòi cũng nên, xô đấy nhau mà chạy, ơ duói dòng kinh, xuổng ghe chen iấn nhau đông gấp trám lẩn cái cảnh chúng tôi đã

tải ninja school về máy với dịch vụ sơn nhà trọn gói của chúng tôi

Tải ninja school về máy của bạn nhanh tay nên nào  trò chơi hay lắm với dịch vụ sơn nhà trọn gói tốt nhất của chúng tôi

Dại đội chín mốt và đại đội tải ninja school về máy Sơn Hà ngày càng dổn ép đich vào tải ninja school về máy giữa giong cò lác. Chúng chen chúc nhau đông nghẹt, cách chỗ chúng tôi không đẩy một cây sô”. Cá đỗ vào rọ rổiĩ Bắt cá, án khống hết đem làm mắm. Cbn bắt bọn này dể làm gì? Và giết chúng nữa để làm gì kia chớỉĐịch tản ra và chuyển vể phía bắc. Tiéu Lang chạy tói, vồ vai tôi.Thấy chua TẩnỊ Tá nói cố đúng không? Bon phản động rút chạy vể Lổng Linh hải theo con đubng anh nói không?Chó’ cbn gì nữa. Mẩy thây chưa? Con đutmg nồm dọc theo cấc lùm cây cao cao đó.Tồi thơ phào nhẹ nhòm, sắp kết thiíc rổỉ. Tổi thẩm mong cho chưng chạy chng nhanh chng tốt.Cổ một ềổ ít tôn cuổng tín cbn chống cự lại. Chúng bắt cổch tiếp cận chng tôi dế đánh bâng kiẻrn. Chúng tỏế diệt bọn nky chảng khó khản gỉ.Đại đội Son Hà đuực lịnh truy kích bợn võ trang phân dutmg bộ. Cbn đại đội chín mốt trở lại bAi xuổng đô đi lên UũỊ Linh báng xuổng. Sáu Trung, Tiôu Lnníf vồ tôi trở lội bãi MU cùng. Chủng tối đi giữa giồng cò lácBỏng từ trong đám xốc chết, một tôn bật dứng dậy dùng Wm đâm vốo bụng Sáu Trung. Anh tránh qua một bôn. Lười kiếm đám ngọt xuyên cánh tay trái của anh. Tiêu Lang bắn chét ttgay tền đích. Tôi rút kiôm ra khối tay Sáu Trung. chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn dịch vụ sơn nhà trọn gói đảm bảo nhất thị trường

Máu chày, thành dbng. Tiêu Lang tai zalo ve may mơ chiếc khăn răn b  ngang lựng quần xé  tai zalo ve may ra băng cho Sáu Trung, Tôì nghĩ chac hả muổn đổi mạng với nguòi chí huy. Tôi nói với Tiêu Lang ý của tôi. Tiêu Lang tán thành ngay:Đúng quá rồi! Ai cùng vậy? Khi biết mình chết để phục thù thì bao giơ họ cùng đổi mạng hợ vói cái giá cao hon. Su txao đổi đó, đối với những kè ngông cuồng có khi đắt gấp nghìn lẩn.Nghe Tiêu Lang nói tôì bực mình. Anh họp lý hóa hành động của kè thù bằng một thứ lý ỉề bâng quơ. Tòi nói:Nhung nếu anh lẹ tay cho nó hai vièn dạn tiêu liên trước thì lấy đâu mạng mà dổi mạng.m- Ai biết được hắnlà thằng giả chết. – Tiêu Lang bảng xong, đờ Sáu Trung dứng dậy.Sáu Trung tay Tìốu Lang dì một mình. Có lè rnùì kiêm đăm không trũng dộng mạch nên máu ra không ohiều. Anh em trung đội mubì một ao đèn hôi thảm và láy làm lạ tạì sao Sáu Trung bị thutmg. Tĩèu Lang thuật ìạì cảu chuyện cho anh em nghe rồi kết ìuần:

tải ninja school về máy

Anh em cbo anh Sáu Trung xui tai uc browser ve may phài không? Chẳng cò xui gì hết tai uc browser ve may. Tại minh không đề phòng.Bi Chât dổn vào thế bí, Tiêu Láĩig trc ỉắm. Anh nói bừa:Mày có giỏi đi bảo vệ ông đi.Cả trung ầm lên làm Tiêu Lang mắc cở quá. Anh quát:n Cbn cấi thằng cứu thuong của trung đội đâu. Không đến thay báng cho Sáu Trụng di, con chơ gì nữa.Cứu thuong tói, Tiêu Lang nóì:- Nề! Phnì đền cái khăn rằn của tứ đó nghen.Nghe tin Sáu Trung bị thutmg, Chín Khuông vồ Hai Đang đèn thảm. Cứu thurmg trung dộì giờ vết thưững cho hai anh xem. Vết ihutmg đă ngimg chảy máu.Chm Khuông cubi hòì:Tiêp tục đánh. giặc hay cán nghỉ.Nói choi sao anh Chín. – Sâu Trung nồi: – Tình thồ này nghi I dồu?- Cho ngubi chò cậu vé Môp Giàng’Thôi dì ông pỊ Ổng cho ngtìíĩi âp tài tốì, tỏi cùng không đi. Chỉn Khương:Chín Khương nói vói Sáu Trung.Trung dội cậu đi sau cùng nghen! – Anh cubi: – Cbn cá nói gi thì nói cững phải giữ gìn vết thirong đó. Đi lầu n & nhiễm trùng nguy hiểm lắm.gy

Hai Lửa chia com về các xuổng. Sáu Trung nằm trên một chiếc xuổng riêng. Tôi và Tiêu Lang di một xuồng. Có gì hạnh phúc bằng đi vào vùng chua biết được kèm theo ông “thể dia Trong lúc trung đội còn đang chia com thì trung đội muôi và mubi hai đả vuọt qua đi về phía Láng Linh. Tôi chẳng biết Láng Lỉnh là noi nào. Nghe ngtiòi ta nói địa danh này là đất thánh cùa đạo Hòa Hảo. ơ đây có chùa chính và là

Tải photowonder về máy nhanh tay xem ngay bảng giá sơn nhà trọn gói

Tải photowonder về máy nhanh tay nên nào các bạn trẻ ứng dụng này có thể chỉnh sửa ảnh rất tiện ích nó có thể chỉnh sửa theo ý muốn

Một tiếng lựu đạn Tải photowonder về máy nố rền cắt đứt câu chuyện giữa Sáu Trung Tải photowonder về máy và Tịêu Lang. Miểng lựu đạn bay vềo qua dầu chúng §1 Cố Ịác bị bật gốc tung lên trbi. Một làn khói xám phủ truóc mặt làm chủng tôi không nhìn được rô trận địa.Tiếng hô của bọn phản động đâ ử kể bên. Qua làn khói ỉựa đạn, tôỉ tháy một đám cầm kiếm và mã tấu xông lèn. Đến luợt trung đội mubi một phải bắn. Sáu Trung cầm súng ngắn nà vào dịch vầ hô lớn:Các loại súng của trung đội miỉbi một đồng loạt nhà đạn. Bọn phản động ngâ chổng chất lên nhau truớc mật chúng tôi. Mũi xung phong của chúng lập tức bị chặn lại. Bọn đi sau Đằm xuống cỏ lác.Khói lựu đạn đã tan. Tồi ngỏng đầu ỉên quan sát trận dia. Cách chúng tôi không xa bọn bị thuong nằm lăn lộn trêu vũng máu, Cò lác bị quần nát. Nhiều xác chết nằm từ trung đội mưbi một ờ phía bên này đến trung dội muòi cr phía bên kia. Xa hon về phía sau, cả một khấi ngubi bận quẩn áo đen đang chuyển lên phía trưóc. Rõ ràng địch chuẩn bị một đọt xung phong nữa. Tôi chỉ tay và nói vói Sáu Trung:Bọn phản động đang kéo đến nữa. Có lẽ chúng dfe bẹp chúng ta mở diỉòng máu chạy về Bảy Núi.chúng tôi sẽ mang bảng giá sơn nhà trọn gói đến cho ngôi nhà của bạn

Tải photowonder về máy

 

câc cậu là chúng không chạy tai camera 360 ve may duímg vè Báv Núi Uiùng đễ đì lắm hẳ. tai camera 360 ve may Chún£ đông như vậý xttẩBg đàu đi! Chúng tập trung ỉạì danh nửa đế rủa thà dó Tòi nai:Khung chùng phài hiếu rằng xông vào chứng tachidỉ nềán tài chét rò ích mà chẳng trả thù dưọc cho ai.Tiêu Lang BÕi:Sói như cảu ứủ đâu phài bọn phản dộng.bọn pMn động tập trung ngHy cống dàn hàng ngang, đứng dày độc. Chúng đánh trân cái ỉ ÍMỉ&Ĩ cưbi thật, lấy ngubi làm phbng tuyến chăng?Tiếng tỉng của dạt đội Sơn Hò từng chập lại vang lẻn. Các atth dDg ép mạnh dịch vể phía chúng tôi và cố lẽ chúng sẽ đọ lót voi chúng tôi và đại đội Son Hà chớ không; có ý định bỏ chạy. T6Ì chẳng thấy sợ mà chỉ thấy thưong hại những nguôi etiổng tín dang chuẩn bị lao vào đạn dể chết như những con thíẻu thân ỉao vào lửa.Bọn phản động ào ào chạy tới! Chúng tôi để tay lẻn cb ỉng nẲm chơ. Bên cạnh đàn ông cố nhiểu phụ nử. Họ mác quẨn Áo bh bn đen, mặt dò, ưót dâm mổ hối.

Tải photowonder về máy

 

Dịch chỉ cbn cách mũi fttíng của tai ch play ve may chúng tôi chìmg mubì Ihuứr, Aí dỆng nóng long. tai ch play ve may Nhtmg tộí sao Sáu Trung chưa cho linh bắn. Tôi nhìn anh, 8áu Trung một cống thung, cắm súng ổ phiu trvnto, Bọn phán lộng hô lởn:Tồi đá tham gia nhíếư trận đánh, nhưng khống có trận nho chán ngây như trận  bợn v& irã£Ếg phàn động trong ăậb Hba Hảo hôm nay. Chổng chay, chúng tòi không buồn bắn nừa. Tự chúng dẫn lén nhau, giáo mác đám nh.auĐại đội Sơn Hà từ đẩu kia giồtìg co iác cũng don bọn phán động ỉại dầy. cả một khối ngukrì đống đúc chao động. Chúng không chông cự nữa. Chúng đang tỉm cách thoát khỏi cái día ngục khốn khố này. Tíéu Lang nói với tỏi;Bộn phản dộng Hba Hảo chạy vể Láng Lỉnh.Sao anh biết?Chẳng ỉề chúng ở dó dể chịu chết hết à?Chúng chạy duxmg nào?o giữa giổng cò lác có một con đưong, dạí dội chín muoi khổ bịt đucrc.Tôi thở dài:Thôi! Cho chúng chạy đí! Bịt lại làm gi.Tiéu Lang bảo tôi:-Kìa! Em theo bảo vệ Sáu Trung đi! Để thằng chả di một ^ nguy hiểm lắm đó.Tôi rbi Tiêu Lang, bẩm sát Sáu Trung. Anh cầm sung ngắn, cđng bắn nhưng phần lớn là băn ỉên trơi. Đọn phàn động tiếp tạc để ngỗ. Nhưng đâu phải do những viên đạn của anh.

Tai wechat về máy mọi vấn đề sơn nhà trọn gói sẽ được tư vấn

Tai wechat về máy nhanh tay nên các bạn ơi ứng dụng để các bạn có thể mang đến cho các bạn ngôi nhà đẹp và rất sang trọng

ngượng quá không đám tai wechat về máy  ngẩng đẩu lên. Tay này thô bạo, nhung tôi tai wechat về máy  nghĩ đó khôog phải 8ự thô bạo của đục vọng mà là nhiệt tình, sự thô ạo của một tỉnh yêu chân thật.Tôí đến bắt tay tạm biệt Nám Cang và tạm biệt Tiền, nghe b phía sau lưng có tiếng Tiêu Lang nói:Em về, anh nhớ em lắm đó! Em nghĩ sao?Tuyết khống tràNăm Cang, Tuyết, Tiền xuống ghe tam bản chở đạn. Năm Cang chềo lái, hai cô chềo mũi. Chiếc ghe ròi bến. Trang đội bảo vệ phân ĩàm hai, nửa đi trươc chiếc ghe, nửa đi sau. Chúng tồi giơ tay cao lên tiễn những nguời ra về. Tiêu Lang mang súng tiêu liên bên vai đứng nhin mải theo Tuyết. Tôi thấy trên đôi mắt anh hiện lên một nỗi buồn sâu xa. Tiêu Lang đã thuong Tuyết, Anh và Tuyết chỉ gặp nhau trong một đêm trên trân địa. Nó khác hon mối tình giữa tôi và Nga. Hai nguòi ở chung một xóm, quen nhau từ lúc cbn nhỏ và tình yêu như một điểm đò trong trái tim lớn dần ra và chiếm trọn trái tim. Nó như một cây cổ thụ đã bám chặt rễ xuống đất, không ai có thể nhể lên dưọc. Mà thật vậy, dầu cho hoàn cảnh sống và chiến đâu như thế nào, tối cũng không quên Nga được để đáp ứng được cho khách hàng những vấn đề về sơn nhà trọn gói chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn ngôi nhà đẹp và sang trọng nhất hiện nay

 tai wechat về máy

Còn ơ đây, môi tình giữa tai candy crush saga ve may Tiêu Lang và Tuyết mong manh quá tai candy crush saga ve may  Nói cho dúng hcm: chĩ mói có Tiêu Lang thuong, cồn Tuyết không biêt có thương lại không. Vậy mà khi chia tay, Tiêu Lang buồn quá. Lần đầu tiên, từ khi biết nhau đến giơ, trên con ngubi từng trải và khô khan của anh, tôi mới thây ở đôi mắt anh một nỗi buồn sâu xa như vậy. Tội nghiệp cho Tiêu Lang! Tôi thầm mong hai ngưòi có dịp gặp lại nhau và thành vợ chong. Đâu phải mối tình mồng manh nào cũng tan vỡ. Điròng (Tơi mà! Có ai biết dưọc cái gìCó mấy đương đạn bay vềo qua đầu tôi và Tiêu Lang. Rồi sau đó ỉà những tiếng súng nể chát chứa. Bọn phản, động đã bắn truóc. Trận đánh của đại đội chín mốt bắt đầu. Tiêu Lang kéo tôi chạy nhanh về vị trí chiến đâu. Địch vừa bắn vừa múa &ếm, giáo, mă tấu Un ùn xông tói. Trung đội mubi và mubi haiđánh trả lậi. Các anh nã tât cả các loại siíng vào đội hlnh t địch. Chúng dừng lại núp sau cỏ lác. Tôi nghĩ thẩm: “Kiểu dáhỉ của bọn này chẳng khác gì hồm qua. “Lẩy thịt đề nguìri” Nhus! nếu chúng áp dảo dưọc hết sô’ đạn mà Năm Cang tiếp té ch chúng tôi đêm hôm qua thì bao nhỉêu thây phải nằm đây nõa

Súng nể rộ lên. Tiếng hô và tiếng tai skype ve may súng nỗ’ nghe gần lắm. Như vậy, bọn phản tai skype ve may dộng phải chiến đấu trên hai đầu của giồng cò lác và bị đon vị nào của ta ờ bên kia giồng cỏ láe dồn nén lại. Sáu Trung bò đến chỗ tôi và Tiêu Lang.Ở trên biểu chúng ta phải giữ vũng trận địa vói bất cứ giá nào.  Anh nói:  Phải tiêu diệt hết lực lượng võ trang cùa bọn phân động trong đạo Hoa Hảo b tại đây. Đon vị bạn chủ ỉ công. Ta chặn đubng rút lui của chúng về Bảy Núi.Đon vị chủ công là ai?  Tiêu Lang hỏi:Đạí độí Son HàMáy cha Son Hà đi đuòng nào đến đầu kia giồng cò lác vậy? Ai biết đuợc.Phải rổi – Tiêu Lang cuòi: – Mấy cha đi giỏi thật Bên kia dổn lại, bén này chặn đường vể Bảy Núi. Đại dội chín muã chặn đũờng về ỆềỆỆ Lính- Vây địch đi đutmg nào? – Anh vo vai Sáu Trung: – Phải cho chúng diàmg rút ỉuí chứ. Dồn chúng vào chán tương thi chúng liều mạng mả bắn hết cái đám Bằy để lấm xương núi. Anh nói với cấp trên dií Cho chứng một dúàng nít ĩm,

Vậy bỏ trận, ấu Trụng hoiPhải giự bầng bết cứ giá nặo chậ.

Thiếu gì đubng. Bịt duững này chạy đubng khác.